dimarts, 3 de maig de 2011

Una bassa biodiversa

Iris pseudacorus
La bassa que vam fer l'any passat desperta de l'hivern. Ara mateix és plena de cries de libèl·lula i espiadimonis, voraces depredadores, que van creixent. També hi he vist cries de notonectes. En canvi, enguany no he vist aparèixer gaire puces d'aigua (Daphnia sp). Abans que la gent s'esgarrifi, cal que se sàpiga que les petites Daphnia són herbívores i s'alimenten del fitoplàncton (les algues unicel·lulars) contribuïnt a mantenir l'aigua transparent.
Amb els amfibis hem punxat - ni un sol dels tòtils de l'any passat ha arribat a reproduir-se, malgrat alguns van arribar a l'edat adulta. 
Ja he dit en altres ocasions que si es vol que un estany afavoreixi la natura i la biodiversitat,  cal NO afegir-hi peixos, sobretot si es tracta de carpins (peixos daurats) o gambúsies. La proliferació d'aquests animals en una bassa és incompatible amb la fauna aquàtica, doncs aquests peixos devoren totes les postes d'amfibis, libèl·lules, les Daphnia... Si creiem que ens és imprescindible el tema peixos, com a darrer recurs posar-ne molt pocs, del mateix sexe per evitar que criin, i procurar que a la bassa hi hagi molts espais i racons on no hi puguin arribar, per exemple, amb molta vegetació.
A més, els peixos normalment contribueixen a embrutar l'aigua amb els seus excrements.

Quant a la histèria amb els mosquits, alguns consells bàsics per evitar-los:

 1. Afavorir la presència de depredadors naturals com les libèl·lules, amfibis i notonectes.
 2. Els mosquits no crien a les aigües netes i oxigenades. Evitar l'eutrofització de l'aigua, de la següent manera: 
  1. Evitar que l'aigua s'escalfi massa i que s'acumuli massa matèria vegetal (ex. fullaraca) al fons de la bassa. Això dona força feina.
  2. Si és necessari, buidar cada dos anys (durant l'hivern) la bassa i netejar el fons, mirant de rescatar els animalons que hi estiguin hivernant.
  3. Procurar molta vegetació oxigenant.
  4. Considerar l'opció d'una lleugera recirculació d'aigua (bomba) sempre i quan no sigui massa forta.
  5. Millor no omplir la bassa amb aigua de xarxa, si és rica en nitrats. En tots els casos, deixar que el clor s'evapori abans.
  6. MAI afegir compost o terres riques a la bassa. Si volem fer un substrat, fer-lo amb sorres o roques com més pobres en nutrients millor.
I tenir en compte que el mosquit tigre NO cria en basses naturals.